Spisak najinteresantnijih kongresa u inostranstvu možete videti na ovom LINKU.

Sve kongrese radimo pre svega na individualnoj bazi. Ne mora da postoji grupa da bi vi odputovali na medjunarodni kongres. Ukoliko ste zainteresovani za bilo koji od kongresa sa liste slobodno nam se javite na mail: dusica@astakos.com 

Ukoliko traženi kongres nije na našoj listi pošaljite nam mail i mi ćemo se potruditi da vam pošaljemo ponudu.

Javne nabavke
Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

30.01. – 02.02.2013.

Zlatibor

 XII KURS ŠKOLE PERINATOLOGIJE – Imidzing i biomarkeri
PROGRAM KURSA

 05. – 07.04.2013.

 Tara

XIX Budvanski pravnički dani
Poziv
PRIJAVA

12. – 16.06.2013.

Budva

 Kurs onkologije za gastroenterologe

10. – 11.05.2013.

Beograd

135. EAAE Seminar, Belgrade, 2013
Challenges for the Global Agricultural Trade Regime after Doha

28. – 30.08.2013

BEOGRAD

Deponije pepela, šljake i jalovine u Termoelektranama i Rudnicima

16. – 18.09.2013.

Subotica

EAGEN – post graduate course
How to cure and maintain a healthy stomach
PROGRAM KURSA
PRIJAVNI LIST

16. – 18.09.2013.

Budva

XXIII congress of Serbian science soil society

23. – 26.09.2013.

Beograd

XXII savetovanje živinara sa međunarodnim ućešćem
PRIJAVA

08. – 12.10.2013.

Tara

Novosti u Humanoj Reprodukciji – PROGRAM

22. – 23.11.2013.

Beograd

Novine u poreskim propisima, propisi o računovodstvu i reviziji,
finansijsko –pravno poslovanje privrednih društava,
budžetskih korisnika i javnih preduzeća

11. – 14.12.2013.

Vrnjačka banja

Kopaonička škola prirodnog prava

12. – 17.12.2013.

Kopaonik

2014
Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Moderno pravo osiguranja: Tekuća pitanja i trendovi
PRELIMINARNI PROGRAM
Insurance Law Association of Serbia
Modern Insurance Law: Current trends and issues
DRAFT PROGRAM

11. – 13.04.2014.

 Palić