Contact Us

IME: ASTAKOS Travel & Events
DATUM OSNIVANJA: 15.12.1992.
OSNOVNA DELATNOST: Turizam


AGENCIJA U BUDVI:
ASTAKOS Travel Club
Jadranski put 16
85310 Budva
Crna Gora
Telefon: +382-33-452-258
Fax: +382-33-452-852
E-mail: officeBd@astakos.com
Licenca Ministarstva turizma br 18
Kongresni_turizam-MEMBER-Gold

Opšti uslovi putovanja


AGENCIJA U BEOGRADU:
Novi ASTAKOS
Hilandarska 30
11000 Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381-11-2450-253; +381-11-2430-685
E-mail: officeBg@astakos.com
Licenca Ministarstva turizma OTP 345
Maticni broj: 17242997
PIB: 100152945
Kongresni_turizam-MEMBER-Gold

Opšti uslovi putovanja

Contact Form