Contact us

IME: ASTAKOS Travel & Events
DATUM OSNIVANJA: 15.12.1992.
OSNOVNA DELATNOST: Turizam


Novi ASTAKOS
Hilandarska 30
11000 Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381-11-2450-253; +381-11-2430-685
E-mail: officeBg@astakos.com
Licenca Ministarstva turizma OTP 345
Maticni broj: 17242997
PIB: 100152945

Opšti uslovi putovanja