Contact us

CORONAVIRUS  OBAVEŠTENJE

Obzirom na preporuku državnih organa Republike  Srbije  radnici agencije Novi  ASTAKOS će  do  okončanja  vanrednog  stanja  raditi  od  kuće.  Možete  nas  dobiti  na sledeće  brojeve  telefona:  Žana  +381-63-337606;  Dušica  +381-63-232663;  Vojin  +381-63-337808;  Katarina+381-63-337679;  Marko  +381-64-2228349

PREPORUKA  YUTA  – NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE

U skladu sa odlukama državnih organa R.Srbije i Svetske zdravstvene organizacije o proglašenju pandemije na globalno nivou i vanrednog stanja u R.Srbiji, Nacionalna asocijacija turističkih agencija YUTA želi da informiše putnike:

OBAVEŠTENJE

Preporuka je da se ne otkazuju turistički aranžmani čija je realizacija planirana za period posle 15.05.2020. god
Novčana sredstva koja su putnici uplatili turističkim agenijama za putovanja planirana u periodu posle 15.05.2020 god. su sigurna i nadamo se da će biti iskorišćena za realizaciju planiranih putovanja
U ovom trenutku nije moguće predvideti uslove eventualnog otkaza ugovora o putovanju, obzirom na vanredne okolnosti
Apelujemo na putnike da imaju razumevanja i da ćemo pratiti razvoj situacije kao i da ćemo se truditi da nađemo najbolji način u datim okolnostima da zaštitimo interese i prava putnika ali i opstanak turističkih agencija
Molimo Vas da budete u kontaktu sa Vašom turističkom agencijom od koje ćete dobiti sve neophodne informacije

Brand name: ASTAKOS Travel & Events
DATUM OSNIVANJA: 15.12.1992.
OSNOVNA DELATNOST: Turizam


Novi ASTAKOS
Hilandarska 30
11000 Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381-11-2450-253; +381-11-2430-685
E-mail: officeBg@astakos.com
Licenca Ministarstva turizma OTP 388/2020   A 25
Maticni broj: 17242997
PIB: 100152945

Opšti uslovi putovanja

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
Akt o bezbednosti i privatnosti podataka

Rule book on protection of personal data
Data Security and Privacy Act