KANCEROLOŠKA NEDELJA

 

59. KANCEROLOŠKA NEDELJA

35. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija republike Srbije 

u organizaciji

Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva

uz podršku:

Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije,
Udruženja neuroonkologa Srbije (UNOS),
Udruženja onkoloških hirurga Srbije (UOHS),
Udruženja medikalnih onkologa Srbije (UMOS),
Radioterapijske sekcije SLD,
Srpskog društvoa istraživača raka (SDIR).

23 – 26. novembar 2022. godine
Hotel Crowne Plaza
Beograd, Srbija

ORGANIZATORI

KANCEROLOŠKA SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA (SLD)
Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
Telefon: 011-3234450
Website: www.sld.org.rs
E-mail: sld@sld.org.rs

Predsednik Kancerološke sekcije SLD
Prof. dr Ivan Marković

Sekretar Kancerološke sekcije SLD
Kl. asist. dr Nada Santrač

TEME:

 • SARADNJA SEKUNDARNIH I TERCIJERNIH CENTARA,
 • UMOS ŠKOLA 2022 HIGHLIGHTS,
 • UPOZNAJ PACIJENTA DA BI BOLJE LEČIO BOLEST: PROGNOSTIČKI I PREDIKTIVNI FAKTORI VEZANI ZA PACIJENTA,
 • Metastatski karcinom pluća i metastatska bolest u plućima,
 • LEČENJE LOKALNO UZNAPREDOVALOG KARCINOMA REKTUMA,
 • MELANOM: NOVINE I SVAKODNEVNA KLINIČKA PRAKSA U SRBIJI,
 • Rani karcinom dojke – novine u lečenju,
 • OLIGOMETASTATSKI KARCINOM DOJKE,
 • SAVREMENI STAVOVI U LEČENJU GINEKOLOŠKIH MALIGNITETA,
 • FORUM ZA ONKOLOŠKE PACIJENTE,
 • PSIHOONKOLOGIJA,
 • IZAZOVI U TERAPIJI VISOKOGRADUSNIH GLIOMA I RETKIH TUMORA,
 • PERSONALIZOVANA RADIOTERAPIJA – MOLEKULARNI MARKERI, PRAVCI I NOVINE,
 • POSTOJEĆI I NOVI IZAZOVI MOLEKULARNOG TESTIRANJA
PROGRAM KANCEROLOŠKE NEDELJE PROGRAM SIMPOZIJUMA MEDICINSKIH SESTARA - TEHNIČARA

ZVANIČNI JEZIK

srpski jezik

KOTIZACIJA

Visina kotizacije prema kategorijama iznosi:

Kategorije učesnika Državljani Srbije Strani državljani
Specijalisti 12.000 RSD 120,00 €
Klinički lekari, specijalizanti, 6.000 RSD 60,00 €
Medicinske sestre – tehničari 5.000 RSD 50,00 €
Sponzori 10.000 RSD 100,00 €

Kotizacija uključuje:

 • Prisustvo svim naučnim sesijama;
 • Prisustvo izložbenom delu;
 • Kafe pauze;
 • Pauze za ručak;
 • Tzv Delegate pack (kongresnu torbu, kongresni bedž, zbornik radova, program i ostale kongresne materijale);
 • Sertifikat o prisustvu;

Svi učesnici mogu obaviti registraciju online

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelu Crowne Plaza. Na Vaš zahtev možemo pripremiti i posebne ponude za smeštaj u drugim hotelima (e-mail: vojin@astakos.com).

Hotel Dvokrevetna soba Jednokrevetna soba
Crowne Plaza 16.048,00 RSD

 

136,00 €

14.868,00 RSD

 

126,00 €

Cene su za sobu, na dan, na bazi noćenja sa doručkom, uključuju lokalnu taksu i PDV.

Uslovi otkaza i refundacije

Svaki otkaz kotizacije i rezervacije mora biti u pismenoj formi i podleže sledećim uslovima:

 • Do 31.10.2022. – 80% će se refundirati
 • Do 01.11.2022. – 50% će se refundirati
 • Posle 01.11.2022. – Nema refundacije!

Zahtev za refundacijom mora biti u pismenoj formi. Sve refundacije će biti najkasnije 45 dana nakon završetka konferencije.

AKREDITACIJA

59. KANCEROLOŠKA NEDELJA je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1978/22: predavači 12, usmene prezentacije 9, poster prezentacije 7 i pasivno učešće 6 bodova.

35. SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA ONKOLOŠKIH INSTITUCIJA REPUBLIKE SRBIJE je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem D-1-625/22: predavači 8, usmene prezentacije 7, poster prezentacije 5, pasivno učešće 4 i koautori 0,5 bodova.

IZVRŠNI ORGANIZATOR

Novi ASTAKOS
Vukice Mitrović 66, Beograd, Srbija
Telefon: +381-63-337808 / +382-67-234771
e-mail: vojin@astakos.com
Website: www.astakos.com

PLATINASTI SPONZOR

SREBRNI SPONZOR

SREBRNI SPONZOR

SREBRNI SPONZOR

SREBRNI SPONZOR