PROGRAM KANCEROLOŠKE NEDELJE

 

ХОТЕЛ „CROWNE PLAZA

26.12.2020. СУБОТА

 

 

 

ОТВАРАЊЕ 57. КАНЦЕРОЛОШКЕ НЕДЕЉЕ

Уводна реч председника Канцеролошке секције

С1

08:00-09:30

90 мин

Први део

Савремени ставови у хирургији рака дојке

Модератори: Иван Марковић, Милан Жегарац

П1

08:00-08:15

15 мин

Иновације у техникама детекције стражарских лимфних нодуса код рака дојке

Милан Жегарац

П2

08:15-08:30

15 мин

Онкопластични приступ хирургији рака дојке коришћењем аутологних режњева и имплантата

Бранка Радмановић

П3

08:30-08:45

15 мин

Онкопластични приступ конзервативној хирургији рака дојке – редукције и мастопексије

Јована Кончар

П4

08:45-09:00

15 мин

Хирургија рака дојке код младих жена

Зорка Инић

П5

09:00-09:15 15 мин

Хирургија рака дојке код жена са штетним мутацијама – актуелне препоруке

Нада Сантрач

 

09:15-09:30

15 мин

Дискусија, “key points & take home message”

 

09:30-10:15

45 мин

COVID-19 И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ – панел дискусија

ПС1

10:15-10:45

30 мин

ПЛАЋЕНИ СИМПОЗИЈУМ ROCHE

Карцином дојке не може да чека

Модератор: Ивана Божовић Спасојевић; Предавачи: Лазар Поповић, Маријана Миловић Ковачевић

   

С2

10:45-12:15

90 мин

Други део

Новитети у системском лечењу рака дојке

Модератор: Снежана Шушњар

П1

10:45-11:05

20 мин

Тестови генског профилисања код пацијената са раним ХР+/ХЕР2- карциномима дојке

Снежана Шушњар

П2

11:05-11:25 20 мин

Имунотерапија у лечењу троструко негативног карцинома дојке

Љиљана Стаматовић

П3

11:25-11:45 20 мин

Новине у лечењу ХЕР2+ карцинома дојке

Зорица Томашевић

П4

11:45-12:05 20 мин

Новитети у лечењу ХР+/ХЕР2-  метастатског  карцинома дојке

Ивана Божовић Спасојевић

 

12:05-12:15 10 мин

Дискусија, “key points & take home message”

   

ПС2

12:15-12:55 40 мин

ПЛАЋЕНИ СИМПОЗИЈУМ PFIZER

Оптимална терапија ХР+/ХЕР2- метастатског карцинома дојке

Љиљана Стаматовић, Снежана Шушњар, Ивана Божовић Спасојевић

 

12:55-13:00

5 мин

Пауза

ПС3

13:00-13:45 45 мин

ПЛАЋЕНИ СИМПОЗИЈУМ NOVARTIS

Златни стандард у лечењу ХР+/ХЕР2- метастатског карцинома дојке и корак даље

Љиљана Стаматовић, Јасмина Недовић, Ана Цветановић

ПС4

13:45-14:25 40 мин

ПЛАЋЕНИ СИМПОЗИЈУМ AMICUS

Нова ера у доступности биолошких лекова

Основни принципи биосимиларности – Љиљана Стаматовић

Kanjinti (trastuzumab) Amgen – Снежана Шушњар

 

14:25-14:30

5 мин

Пауза

 

 

С3

14.30-15:30

60 мин

Трећи део

Радиотерапија и радиохирургија у лечењу рака дојке

Модератор: Јасмина Младеновић

П1

14:30-14:50 20 мин

Иновације у радиотерапији рака дојке

Јасмина Младеновић

П2

14:50-15:05 15 мин

Улога радиохирургије у лечењу метастаза рака дојке

Биљана Шеха

П3

15:05-15:20 15 мин

Улога гама ножа у лечењу метастаза рака дојке

Миодраг Стојсављевић

 

15:20-15:30 10 мин

Дискусија, “key points & take home message”

   

С4

15:30-16:30

60 мин

Четврти део

Дијагностика рака дојке

Модератори: Зорка Миловановић, Ана Кривокућа

П1

15:30-15:50 20 мин

Аспекти функционалног МР прегледа дојке

Мирјан Надрљански

П2

15:50-16:10 20 мин

PD-L1 у троструко негативном карциному дојке

Зорка Миловановић

П3

16:10-16:30 20 мин

Детекција герминативних мутација у карциному дојке

Закључци сесије

Ана Кривокућа

ПС5

16:30-17:00

30 мин

ПЛАЋЕНИ СИМПОЗИЈУМ ASTRAZENECA

Lynparza® Циљано лечење ХЕР2- карцинома дојке

Ивана Божовић Спасојевић

   

С5

17:00-18:00

14. ФОРУМ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦА:

ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА ОНКОЛОШКИМ ПАЦИЈЕНТИМА

Радна група за подршку пацијентима и Одељење за образовање и рехабилитацију (Саветовалиште)

Модератори: Ана Јовићевић, Светлана Берат

П1

17:00-17:20 20 мин

Психолошка подршка онколошким пацијентима

Марија Андријић Chaimani

 

17:20-18:00 40 мин

Дискусија и закључци модератора