PROGRAM KANCEROLOŠKE NEDELJE

56. КАНЦЕРОЛОШКА НЕДЕЉА
06.11.2019. СРЕДА

„Crownе Plaza“

09:00–18:00 Регистрација предавача и учесника (фоаје)
09:00–18:00 Изложба постера (фоаје)
10:00-11:00 ОТВАРАЊЕ 56. КАНЦЕРОЛОШКЕ НЕДЕЉЕ
 
од 10:00 Кратак приказ програмаДр Нада Сантрач, секретар Канцеролошке секције СЛД
у наставку Поздравна реч Проф. Раданa Џодићa, председникa Канцеролошке секције СЛД
у наставку Поздравна реч специјалних гостију

ЊКВ принцеза Катарина Карађорђевић

Представник Министарства здравља Р. Србије

Ак. проф. Радоје Чоловић, председник СЛД

Проф. Даница Грујичић, в.д. директора ИОРС и председник Друштва Србије за борбу против рака

Представник УМСТБС

11:00-11:20 ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ

NEW horizons in oncologic imaging

Prof. dr Hedvig Hricak, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York

11:20-11:25 Дискусија
11:25-11:45 ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ

The role of PET in diagnostics and follow-up in oncology – solid tumors

Prof. dr Heiko Schoder, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York

11:45-11:50 Дискусија
11:50-12:20 КОКТЕЛ ДОБРОДОШЛИЦЕ
12:20-13:20 СЕСИЈА 1

МЕТАСТАТСКИ МЕЛАНОМ: НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ СИСТЕМСКОГ ЛЕЧЕЊА – ПОДАЦИ ИЗ НАЦИОНАЛНОГ РЕГИСТРА СРБИЈЕ 2017-2019

Коорганизатори: Интерсекцијски одбор за меланом СЛД

Модератори:

Нада Бабовић (ИОРС)

Борислава Николин (ИОВ)

Иван Марковић (ИОРС)

12:20-12:30 Подаци из националног регистра Србије 2017-2019: нежељени ефекти предавање Лидија Кандолф Секуловић
12:30-12:40 Нежељени ефекти  BRAF+MEK инхибитора предавање Татјана Радевић
12:40-12:50 Нежељени ефекти имунотерапије предавање Сузана Матковић
12:50-12:55 Дискусија
12:55-13:25 Спонзорисани термин симпозијума (MSD)
13:25-13:30 Пауза
13:30-14:00 СПЕЦИЈАЛНА СЕСИЈА

PATIENTS’ ACADEMY

Joseph Gligorov (Француска)

Снежана Шушњар (ИОРС)

Слађана Филиповић (КЦ Ниш)

14:00-15:00 Спонзорисани термин симпозијума (PFIZER)
15:00-16:00 СЕСИЈА 2

ТОКСИЧНИ ЕФЕКТИ СИСТЕМСКЕ ТЕРАПИЈЕ – ПРИКАЗИ СЛУЧАЈЕВА

Коорганизатор: УМОС

Модератор:

Снежана Бошњак (ИОРС)

15:00-15:15 Нежељени ефекти онколошке терапије са позиције пацијената предавање Снежана Бошњак
15:15-15:25 Неуропатија изазвана недељном применом паклитаксела предавање Кристина Шеровић
15:25-15:35 Мучнина и повраћање код младих жена лечених  AC и  PEB хемиотерапијом предавање Феђа Ђорђевић
15:35-15:45 Кожна токсичност изазвана вемурафенибом код пацијента са меланомом коже предавање Ана Жилић
15:45-16:00 Дискусија и закључци модератора
16:00-16:10 Пауза за кафу
16:10-17:10 СЕСИЈА 3

ВОДИЧ ЗА КОЖНУ ТОКСИЧНОСТ КОД ПРИМЕНЕ EGFR ИНХИБИТОРА

Коорганизатор: УМОС

Модератор:

Снежана Бошњак (ИОРС)

16:10-16:25 Мукозитис код примене EGFR инхибитора предавање Снежана Бошњак
16:25-16:35 Папуло-пустулозни осип код примене  EGFR инхибитора предавање Тамара Урсуловић
16:35-16:45 Пруритус и токсичност EGFR инхибитора по кутана аднекса предавање Душан Шкиљевић
16:45-16:55 Кожна токсичност код примене конкомитантне радиотерапије и EGFR  инхибитора предавање Наташа Јовановић Корда
16:55-17:10 Дискусија и закључци модератора
17:10-17:15 Пауза
17:15-18:00 Скупштина Канцеролошке секције СЛД
 
07.11.2019. ЧЕТВРТАК

„Crownе Plaza“

07:30-18:00 Регистрација предавача и учесника (фоаје)
07:30-18:00 Изложба постера (фоаје)
08:00-09.05 СЕСИЈА 1

БИОПСИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ НА ПРОМЕНАМА У ДОЈКАМА

Модератори:

Зорица Милошевић (ИОРС)

Зорка Миловановић (ИОРС)

08:00-08:12 Стереотаксичне вакуум асистиране биопсије дојке предавање Драгана Павловић Станковић
08:12-08:24 Ултразвуком вођене „core needle“ биопсије дојке предавање Владимир Урбан
08:24-08:36 Биопсије промена у дојкама под контролом МРИ предавање Мирјан Надрљански
08:36-08:48 Хистопатологија узорака добијених перкутанoм биопсијом предавање Зорка Миловановић
08:48-09:00 Корелација радиолошког и хистопатолошког налаза – појам конкордантности предавање Зорица Милошевић
09:00-09:05 Дискусија (предавачи, Ирена Јованић)
09:05-09:25 Спонзорисани термин симпозијума (Hermes-Pharma)
09:25-09:35 Пауза за кафу
09:35-11:00 СЕСИЈА 2

НЕОАДЈУВАНТНА ТЕРАПИЈА КАРЦИНОМА ДОЈКЕ – ПРЕДЛОГ ЗА АЖУРИРАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ВОДИЧА

Коорганизатори: УМОС, УОХС

Модератори:

Иван Марковић (ИОРС)

Љиљана Стаматовић (ИОРС)

09:35-09:50 Неоадјувантна системска терапија карцинома дојке са становишта радиолога предавање Зорица Милошевић
09:50-10:05 Патохистолошка процена одговора након неоадјувантне системске терапије предавање Зорка Миловановић
10:05-10:20 Хируршко лечење након неоадјувантне системске терапије предавање Иван Марковић
10:20-10:35 Постоперативна радиотерапија после неоадјувантне системске терапије предавање Јасмина Младеновић
10:35-10:50 Адјувантно лечење након неоадјувантне системске терапије предавање Љиљана Стаматовић
10:50-11:00 Дискусија и закључци модератора
11:00-11:45 Спонзорисани термин симпозијума (PFIZER ONCOLOGY)
11:45-12:00 Пауза за кафу
12:00-13:00 СЕСИЈА 3

АКТУЕЛНЕ КОННТРОВЕРЗЕ У ХИРУРГИЈИ РАКА ДОЈКЕ

Коорганизатори: УОХС, ESSO

Модератори:

Иван Марковић (ИОРС)

Вицко Ференц (ИОВ)

12:00-12:24 ДЕБАТА: Аксиларна дисекција је индикована код свих пацијената са позитивним лимфним нодусима пре неоадјувантне системске терапије
12:00-12:12 Аксиларна дисекција је индикована код свих пацијената са позитивним лимфним нодусима пре неоадјувантне системске терапије – ЗА предавање Иван Марковић
12:12-12:24 Аксиларна дисекција је индикована код свих пацијената са позитивним лимфним нодусима пре неоадјувантне системске терапије –ПРОТИВ предавање Вицко Ференц
12:24-12:30 Дискусија
12:30-12:42 Профилактичка мастектомија код младих жена са раком дојке које нису носиоци штетних мутација предавање Оливера Косовац
12:42-12:50 Која је улога хирургије примарног тумора код метастатског карцинома дојке? предавање Нада Сантрач
12:50-13:00 Дискусија и закључци модератора
13:00-14:00 РУЧАК
14:00-14:15 Спонзорисани термин симпозијума (AstraZeneca)
14:15-14:45 СЕСИЈА 4

ЕСКАЛАЦИЈА И ДЕЕСКАЛАЦИЈА АДЈУВАНТНОГ ЛЕЧЕЊА КОД КАРЦИНОМА ДОЈКЕ

Коорганизатори: УМОС

Модератори:

Ивана Божовић Спасојевић (ИОРС)

Снежана Шушњар (ИОРС)

14:15-14:25 ХЕР2 позитивни карцином дојке: да ли је деескалација у адјувантном лечењу могућа? предавање Снежана Шушњар
14:25-14:35 Хормон-рецептор позитивни карцином дојке: ко је кандидат за ескалацију адјувантне хормонске терапије? предавање Ивана Божовић Спасојевић
14:35-14:45 Дискусија и закључци модератора
14:45-15:45 Спонзорисани термин симпозијума (ROCHE)
15:45-16:00 Пауза за кафу
16:00-18:30 SSSO-ESSO SESSION

MINIMALLY INVASIVE CANCER SURGERY – STATE OF THE ART

Moderators:

Martin Walz (Germany)

Dragan Radovanovic (Serbia)

Milos Bjelovic (Serbia)

16:00-16:15 Surgery of adrenal gland tumors, current and future perspectives предавање на енглеском Martin Walz, Essen
16:15-16:30 Treatment of the locally advanced esophageal adenocarcinoma предавање на енглеском Milos Bjelovic, Belgrade
16:30-16:45 Robotic treatment and quality of lymphadenectomy in gastric cancer предавање на енглеском Franco Roviello, Siena
16:45-17:00 Lateral to medial approach in laparoscopic colon surgery – our experience предавање на енглеском Dragan Radovanovic, Belgrade
17:00-17:15 Дискусија
17:15-17:30 Minimally invasive surgery of the liver – why, when and how? предавање на енглеском Martin Walz, Essen
17:30-17:45 Pulmonary metastasectomy – from a contemporary perspective предавање на енглеском Servet Bouloukbas, Essen
17:45-18:00 Minimally invasive approach for gynecological malignancies предавање на енглеском Petar Radlovic, Belgrade
18:00-18:15 Minimally invasive procedures in the treatment of peritoneal malignancies предавање на енглеском Andreas Brandl, Lisbon
18:15-18:30 Дискусија, закључци модератора
20:00 СВЕЧАНА ВЕЧЕРА (за предаваче)
 
07.11.2019. ЧЕТВРТАК

Институт за онкологију и радиологију Србије (амфитеатар)

16:00-18:00 13. ФОРУМ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ И ЧЛАНОВЕ ПОРОДИЦА:

ИСХРАНА И НАЧИН ЖИВОТА КОД ОБОЛЕЛИХ ОД РАКА

Коорганизатори: Радна група за подршку пацијентима ИОРС, Одељење за образовање и рехабилитацију ИОРС (Саветовалиште)

Модератори:

Ана Јовићевић (ИОРС)

Светлана Берат (ИОРС)

16:00-16:20 Како живети са раком? предавање Светлана Берат
16:20-16:40 Исхрана особа оболелих од рака предавање Јагода Јорга
16:40-18:00 Дискусија и закључци модератора
 
08.11.2019. ПЕТАК

„Crownе Plaza“

 
07:30-18:00 Регистрација предавача и учесника (фоаје)
07:30-18:00 Изложба постера (фоаје)
08:00-10:20 СЕСИЈА 1

НОВИ ТРЕНДОВИ У РАДИОТЕРАПИЈИ

Коорганизатор: Радиотерапијска секција СЛД

Модератори:

Марина Никитовић (ИОРС)

Весна Плешинац Карапанџић (ИОРС)

Милан Сарић, дипл. физ. (ИОРС)

08:00-08:10 Могућности протонске терапије предавање Марија Поповић Вуковић, Јелена Бокун
08:10-08:20 Зрачење целог тела предавање Драгана Станић
08:20-08:30 Стереотаксична терапија – принципи и клиничка примена предавање Татјана Арсенијевић
08:30-08:40 Компаративна анализа између IMRT и VMAT плана у ОРЛ регији предавање Игор Ђан
08:40-08:50 Примена интерстицијалне брахитерапије у савременој радиотерапији предавање Оливера Иванов
08:50-09:00 Значај радиотерапије у локално узнапредовалом нересектабилном аденокарциному желуца – приказ случаја предавање Љиљана Васић
09:00-09:10 Увођење савремених техника зрачења, конформалне терапије и  RapidArc у ЗЦ Кладово предавање Оливера Увалић
09:10-09:20 Quality Assurance (QA) RapidArc плана зрачења предавање Тања Раонић Стевановић
09:20-09:30 Поштеда костне сржи код постоперативне  IMRT цервикалног карцинома предавање Драгослава Марјановић
09:30-09:40 Симултани интегрисани  “boost“ лимфатика у лечењу малигних тумора гинеколошке регије предавање Александар Томашевић
09:40-09:50 Примарна реконструкција дојки и постоперативна зрачна терапија – дилеме предавање Александар Ранковић
09:50-10:00 Стереотаксична хирургија метастаза у мозгу на линеарном акцелератору предавање Биљана Шеха
10:00-10:20 Дискусија и закључци модератора
10:20-10:30 Пауза за кафу
10:30-12:15 СЕСИЈА 2

ИЗАЗОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ

Коорганизатор: СДИР

Модератори:

Мирјана Бранковић Магић (ИОРС)

Радмила Јанковић (ИОРС)

10:30-10:45 Изазови секвенцирања нове генерације за детекцију наследног карцинома дојке и јајника предавање Мирјана Бранковић Магић
10:45-11:00 Фармакогенетика у клиничкој пракси: колико смо напредовали? предавање Милена Чавић, Радмила Јанковић
11:00-11:15 ALK и PD-L1 тестирање у аденокарциному плућа предавање Јелена Марковић
11:15-11:30 Kако проценити индикације за примену адјувантне хемиотерапије код пацијената са луминалним HER2 негативним карциномима дојке: улога uPA и PAI-1 биомаркера предавање Снежана Шушњар
11:30-11:45 uPA и PAI-1: прогностички фактори раног карцинома дојке предавање Марија Ђорђић Црногорац
11:45-12:00 Детекција минималне резидуалне болести у леукемијама и лимфомима: мењамо ли дефиницију и концепт? предавање Бојана Цикота Алексић
12:00-12:15 Дискусија и закључци модератора
12:15-12:30 Пауза за кафу
12:30-13:30 СЕСИЈА 3

ШТЕТНЕ ГЕРМИНАТИВНЕ МУТАЦИЈЕ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА КЛИНИЧКУ ПРАКСУ

Модератори:

Снежана Шушњар (ИОРС)

Ивана Божовић Спасојевић (ИОРС)

12:30-12:50 BRCA mutations and beyond предавање Marc Tischkowitz,  Cambridge
12:50-13:05 Герминативне мутације код пацијената са малигним туморима дојке и јајника лечених у ИОРС-у предавање Ана Кривокућа
13:05-13:20 Карцином дојке код носиоца штетних герминативних мутација – приказ случаја предавање Ивана Божовић Спасојевић
13:20-13:30 Дискусија и закљуци модератора
13:30-14:00 Спонзорисани термин симпозијума (GeneAnalysis)
14:00-15:00 РУЧАК
15:00-16:00 Спонзорисани термин симпозијума (ROCHE)
16:00-18:10 СЕСИЈА 4

АКТУЕЛНОСТИ У ГИНЕКОЛОШКОЈ ОНКОЛОГИЈИ

Коорганизатор: УМОС, УОХС

Модератори: Љиљана Стаматовић (ИОРС) Петар Радловић (ИОРС)

16:00-16:15 Fertility sparing хирургија код раног стадијума карцинома грлића материце предавање Александар Стефановић
16:15-16:30 Конзервативни приступ у лечењу ендометријалног карцинома раног стадијума предавање Катарина Стефановић
16:30-16:45 Циторедуктивна хирургија код карцинома јајника – искуство ИОРС предавање Петар Радловић
16:45-17:00 Хирургија рекурентног карцинома јајника предавање Владимир Пажин
17:00-17:10 Дискусија
17:10-17:25 Утицај тамоксифена на ендометријум – важеће препоруке за праћење пременопаузних и постменопаузних пацијенткиња предавање Аљоша Мандић
17:25-17:40 Новине у системском лечењу карцинома ендометријума предавање Маријана Миловић Ковачевић
17:40-17:55 PARP инхибитори у ечењу карцинома јајника предавање Сузана Васовић
17:55-18:10 Дискусија и закључци модератора
08.11.2019. ПЕТАК

Институт за онкологију и радиологију Србије (амфитеатар)

08:00-14:00 ХИРУРГИЈА УЖИВО:

Ретроперитонеоскопска адреналектомија

Коорганизатори: УОХС, ESSO

Модератор: Радан Џодић (ИОРС)

 

Хируршка екипа:

Prof. Martin Walz, Dr Polina Kniazeva, Essen, Germany

 
09.11.2019. СУБОТА

„Crownе Plaza“

 
07:30-15:00 Регистрација предавача и учесника (фоаје)
07:30-15:00 Изложба постера (фоаје)
08:00-09:15 УМОС ШКОЛА ОНКОЛОГИЈЕ – КАРЦИНОМ ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

Коорганизатор: УМОС

Модератори: Даворин Радосављевић  (ИОРС) Биљана Кукић (ИОВ)

СЕСИЈА 1

АДЈУВАНТНА ХЕМИОТЕРАПИЈА КАРЦИНОМА КОЛОНА

08:00-08:10 Поруке IDEA анализе предавање Даворин Радосављевић
08:10-08:30 Приказ случаја 1 + дискусија предавање Сања Костић
08:30-08:50 Приказ случаја 2 + дискусија предавање Неда Николић
08:50-09:10 Приказ случаја 3 + дискусија предавање Јелена Радић
Панелисти: Драган Радовановић, Марјан Мицев, Стјепко Плештина, Ненад Мијалковић, Иван Николић, Биљана Кукић, Владимир Тодоровић
09:10-09:15 Завршна реч модератора
09:15-09-25 Пауза за кафу
09:25-10:40 УМОС ШКОЛА ОНКОЛОГИЈЕ – КАРЦИНОМ ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

Коорганизатор: УМОС

Модератори: Даворин Радосављевић  (ИОРС) Биљана Кукић (ИОВ)

СЕСИЈА 2

МУЛТИМОДАЛНО ЛЕЧЕЊЕ РАНОГ И ЛОКАЛНО ОДМАКЛОГ КАРЦИНОМА РЕКТУМА

09:25-09:35 Колико хемиотерапије је потребно преоперативно – концепт „тоталне неоадјувантне терапије“ предавање Биљана Кукић
09:35-09:55 Приказ случаја 1 + дискусија предавање Владимир Николић
09:55-10:15 Приказ случаја 2 + дискусија предавање Наташа Симоновић
10:15-10:35 Приказ случаја 3 + дискусија предавање Феђа Ђорђевић
Панелисти: Зоран Кривокапић, Сузана Стојановић Рундић, Небојша Манојловић, Борислав Белев, Биљана Кукић, Ненад Мијалковић, Даворин Радосављевић
10:35-10:40 Завршна реч модератора
10:40-10:50 Пауза за кафу
10:50-11:35 Спонзорисани термин симпозијума (AMICUS)
11:35-12:50 УМОС ШКОЛА ОНКОЛОГИЈЕ – КАРЦИНОМ ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

Коорганизатор: УМОС

Модератори: Даворин Радосављевић  (ИОРС) Биљана Кукић (ИОВ)

СЕСИЈА 3

СИСТЕМСКО ЛЕЧЕЊЕ МЕТАСТАТСКОГ КАРЦИНОМА КОЛОРЕКТУМА

11:35-11:45 Колико биологије нам треба у свакодневном одлучивању? предавање Иван Николић
11:45-12:05 Приказ случаја 1 + дискусија предавање Немања Петровић
12:05-12:25 Приказ случаја 2 + дискусија предавање Немања Станић
12:25-12:45 Приказ случаја 3 + дискусија предавање Милан Коцић
Панелисти: Миљан Ћеранић, Иван Николић, Стјепко Плештина, Јелена Спасић, Радмила Јанковић, Милан Марковић, Биљана Кукић
12:45-12:50 Завршна реч модератора
12:50-13:00 Пауза за кафу
13:00-13:30 Спонзорисани термин симпозијума (PFIZER HOSPITAL)
13:30-14:45 УМОС ШКОЛА ОНКОЛОГИЈЕ – КАРЦИНОМ ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА

Коорганизатор: УМОС

Модератори:Даворин Радосављевић  (ИОРС) Биљана Кукић (ИОВ)

СЕСИЈА 4

МЕТАСТАЗЕ У ЈЕТРИ КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА

13:30-13:40 Ресекције јетре – када хирургија каже НЕ? предавање Срђан Николић
13:40-14:00 Приказ случаја 1 + дискусија предавање Милана Кресоја
14:00-14:20 Приказ случаја 2 + дискусија предавање Марија Ристић
14:20-14:40 Приказ случаја 3 + дискусија предавање Богдан Богдановић
Панелисти: Срђан Николић, Млађан Протић, Небојша Манојловић, Борислав Белев, Биљана Кукић, Зоран Андрић, Даворин Радосављевић
14:40-14:45 Завршна реч модератора
14:45-15:45 РУЧАК
15:45-17:00 УСМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОДАБРАНИХ САЖЕТАКА
17:00-17:30 Затварање конгреса, подела сертификата и евалуација
MAIN PAGE