Kongresi 2018.

KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA

Kopaonik, 12 – 17.12.2018.

CENOVNIK I PRIJAVA


REGISTRACIJA PREDAVAČA                       REGISTRACIJA UČESNIKA


Novosti u humanoj reprodukciji 2018
Beograd, SANU, Hotel M,
27 – 29.09.2018.

ZVANIČNA WEB PREZENTACIJA

PRIJAVA

PROGRAM


7. Škola za mlade neurologe posvećena DEMENCIJAMA


OFFICIAL WEBSITE

ONLINE REGISTRATION

DOWNLOAD REGISTRATION AND ACCOMMODATION FORM


PRIJAVA     PROGRAM


NAUKA I PRAKTIČNA PRIMENA U BORBI PROTIV STERILITETA
–  sledeći koraci –
Leskovac, 25 i 26 maj 2018.

PROGRAM


Program putovanja


PROGRAMUDRUŽENJE ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE
19. godišnje savetovanje
„PRAVO I PRAKSA OSIGURANJA – IZAZOVI, NOVE TEHNOLOGIJE I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE”
ASSOCIATION FOR INSURANCE LAW OF SERBIA
“INSURANCE LAW AND PRACTICE – CHALLENGES, NEW TECHNOLOGIES AND CORPORATE GOVERNANCE”
19th annual conference
Hotel PREZIDENT, Palić, 20 – 22. april 2018.

PRELIMINARNI PROGRAM
DRAFT PROGRAM