Spisak kongresa za 2013 godinu

Javne nabavke
Prezentacija i primena novog Zakona o javnim nabavkama

30.01. – 02.02.2013.

Zlatibor

 XII KURS ŠKOLE PERINATOLOGIJE – Imidzing i biomarkeri
PROGRAM KURSA

 05. – 07.04.2013.

 Tara

XIX Budvanski pravnički dani
Poziv
PRIJAVA

12. – 16.06.2013.

Budva

 Kurs onkologije za gastroenterologe

10. – 11.05.2013.

Beograd

135. EAAE Seminar, Belgrade, 2013
Challenges for the Global Agricultural Trade Regime after Doha

28. – 30.08.2013

BEOGRAD

Deponije pepela, šljake i jalovine u Termoelektranama i Rudnicima

16. – 18.09.2013.

Subotica

EAGEN – post graduate course
How to cure and maintain a healthy stomach
PROGRAM KURSA
PRIJAVNI LIST

16. – 18.09.2013.

Budva

XXIII congress of Serbian science soil society

23. – 26.09.2013.

Beograd

XXII savetovanje živinara sa međunarodnim ućešćem
PRIJAVA

08. – 12.10.2013.

Tara

Novosti u Humanoj Reprodukciji – PROGRAM

22. – 23.11.2013.

Beograd

Novine u poreskim propisima, propisi o računovodstvu i reviziji,
finansijsko –pravno poslovanje privrednih društava,
budžetskih korisnika i javnih preduzeća

11. – 14.12.2013.

Vrnjačka banja

Kopaonička škola prirodnog prava

12. – 17.12.2013.

Kopaonik

2014
Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Moderno pravo osiguranja: Tekuća pitanja i trendovi
PRELIMINARNI PROGRAM
Insurance Law Association of Serbia
Modern Insurance Law: Current trends and issues
DRAFT PROGRAM

11. – 13.04.2014.

 Palić

Comments are closed.